Ἰθάκα (παίγνιον γ’)

di Daniele Ventre

Ἰθάκα

Ὄμμασι δερκόμενος μόρον εὐκλέα, ὄρχαμε λαῶν,
ναυτάων ἐπιδευομένων οἴνω καὶ ἐδωδᾶς
μῶν αλεγεῖς, ἐσορᾷς τ’ἐρετὰν ὃν ἄκοιτις oΐει
τεθνακέναι, κώρας βασιλήων πᾶσιν ἐν ὄρμοις
εὐρόμενός γ’; Ἰθάκα, τύ δ’ἐμεῦ μόνος οἶκος ἔοισα.

Ὦ Ἰθάκα, θέλον οἴκαδ’ἴμεν, φύγεμεν δὲ θαλάσσας.

Ὅσσα γάρ ἅμβροτες, ἄμμες ἐτείσαμες, ὄρχαμε λαῶν,
αὐτὰρ ἐμοὶ γελάοντι θεοὶ, ὧν αἴτιος ἠμί·
τεθναὼς βασιλεὺς ἔθανες θ’υἱός τ’ἔνι οἴκοις·
οὐκ ἀπιόντος ἐμεῦ πεινᾷ πολυδίψιος οἷκος.
Ὦ Ἰθάκα, Ἰθάκα, τύ δ’ἐμεῦ μόνος οἶκος ἔοισα.

Ὦ Ἰθάκα, θέλον οἴκαδ’ἴμεν, φύγεμεν δὲ θαλάσσας.

Μήτι δ’αὖ περίεσσι δόλοισί τε, ὄρχαμε λαῶν·
ἀνδρὸς δ’οὐ μνάσθης πεφοβημένω ἥματα πάντα;
ἀλλὰ καὶ ὥς γε φόβω τερψέω γεύσεως ἀτόποιο·
πᾷ δ’ἑτέρα χθὼν ἔστιν ἅμ’ἔψομαι ἀιὲν ἔτοιμος,
ἱέμενός γ’Ἰθάκαν ἐμέθεν μόνον οἶκος ἔοισαν.

Ὦ Ἰθάκα, Ἰθάκα, τύ δ’ἐμεῦ μόνος οἶκος ἔοισα.
Ὦ Ἰθάκα, θέλον οἴκαδ’ἴμεν, φύγεμεν δὲ θαλάσσας.

[Pseudotraduzione

Mentre alzi gli occhi a un destino glorioso, o signore di genti,
forse per noi marinai cui bisogna vino e vivanda
soffri, lo vedi chi sta sui remi -e la moglie lo crede
morto oramai -mentre tu sai trovarne a tutti gli approdi
figlie di re? Ah, tu sola, mia Itaca, l’unica patria!

Itaca, a casa io volevo tornare e fuggire dal mare.

Noi ogni volta che sbagli paghiamo, o signore di genti,
ridono invece gli dèi per me, per le colpe che ho io;
quando tu muori, a morire è un re, nelle case hai tuo figlio,
ma la mia casa assetata avrà fame, se non ci torno.
Itaca, Itaca, tu che sèi la mia unica patria!

Itaca, a casa io volevo tornare e fuggire dal mare.

Per la saggezza e gli inganni tu vinci, o signore di genti,
ma non ricordi il soldato che tutti i suoi giorni ha paura;
E tuttavia la paura la gusto, uno strano sapore;
dove che sia nuovo mondo, io ti seguirò sempre allerta
io che pur Itaca cerco, che è la mia unica patria!

Itaca, Itaca, tu che sèi la mia unica patria,
Itaca, a casa io volevo tornare e fuggire dal mare.]

Testo originale


Print Friendly, PDF & Email

4 Commenti

  1. Un`ipotesi peregrina vede in ulisse un conservatore perche` in fondo vuol solo tornare a casa. Con questa mirabile cover di omero tagliamo definitivamentr la testa al toro

  2. fantastico, Daniele, questo tradurre e ritradurre, riportando la poesia alla musica e viceversa. Poi dicono che il greco non serve a nulla e che è una lingua morta… morti sono quelli che non sanno mettersi alla prova per cercare nuovi mondi oltre i paletti della conoscenza sicura.

I commenti a questo post sono chiusi

articoli correlati

Teognide – Elegie – Libro I, vv. 1-52

trad. di Daniele Ventre
Figlio di Leto, signore, rampollo di Zeus, di te mai,/sia che cominci o finisca, io mi dimenticherò,/ma di continuo, al principio e da ultimo e anche nel mezzo/ti canterò: però ascolta, offrimi prosperità.

“L’Arbulu nostru” di Giuseppe Cinà

di Daniele Ventre
L’àrbulu nostru (La Vita Felice ed., gennaio 2022) non è la prima prova poetica di Giuseppe Cinà, che per i tipi di Manni aveva dato alla luce,...

Circolarità senza ritorno ne “Le meduse di Dohrn” di Carmine de Falco

di Daniele Ventre
"Le Meduse di Dohrn è un'opera interamente Covid-free, che si è stratificata negli anni ed è frutto di innumerevoli incontri...". Esordire, nella recensione e nell'analisi di un'opera...

Corporum primorum fragmenta – Rewriting dal Canzoniere di Stranamore

di Daniele Ventre
(-2013 -con un contributo di F. P.) ...corpora prima, quod ex illis sunt omnia primis... LUCREZIO 1. Voi che sentite nel boato il suono degli isotopi fissili nel 'core'* della centrale fuso...

Callimaco – Quattro epigrammi

trad. isometra di Daniele Ventre A. P. V 6 Glielo giurò Callignòto, a Iònide, di non avere altro più caro, nessuna altra...

Bacchilide – Ditirambi III-IV

trad. di Daniele Ventre III I GIOVANI O TESEO - PER I CEI A DELO La nave scura di prua portava Tèseo...
daniele ventre
daniele ventre
Daniele Ventre (Napoli, 19 maggio 1974) insegna lingue classiche nei licei ed è autore di una traduzione isometra dell'Iliade, pubblicata nel 2010 per i tipi della casa editrice Mesogea (Messina).
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: